Treći Hrvatski neuroimunološki kongres

      

Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje, HLZ-a
Hrvatsko društvo za prevenciju boli
Hrvatsko društvo za moždani udar
Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“
Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

organiziraju

TREĆI HRVATSKI NEUROIMUNOLOŠKI KONGRES
i

III. kongres medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji
s međunarodnim sudjelovanjem

16. - 17. ožujka 2017. godine

Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska c. 29,  Zagreb

Glavne teme kongresa:
OSNOVE NEUROIMUNOLOŠKIH BOLESTI
NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP DEMIJELINIZACIJSKIM BOLESTIMA
NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP NEUROMUSKULARNIM BOLESTIMA
NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA
NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP CEREBROVASKULARNIM BOLESTIMA
NEUROIMUNOLOŠKA OSNOVA BOLI
IMUNOMODULACIJSKA I IMUNOSUPRESIJSKA TERAPIJA U NEUROIMUNOLOŠKIM BOLESTIMA
NEUROREHABILITACIJA U NEUROIMUNOLOŠKIM BOLESTIMA

 

Četvrtak 16. ožujka 2017.

09:00 - 10:00 Registracija sudionika

10: 00 - 10:20 Otvaranje kongresa

10:20 - 10:40 Anton Vladić: Potencijalni auto antigeni u patogenesi multiple skleroze

10:20 - 10:40 Ines Lazibat: Važnost NEDA koncepta u praćenju bolesnika s MS-om

10:40 - 11:00 Miljenka Jelena Jurašić: Spektar simptoma i znakova multiple skleroze

11:00 - 11:20 Marina Titlić: Uloga evociranih potencijala u diagnostici i praćenju bolesnika s MS-om

11:20 - 11:40 Dijana Zadravec: Primjena MR u dijagnostici demijelinizacijskih bolesti

11:40 - 12:10 Vanja Bašić Kes: Značaj atrofije mozga u bolesnika s multiplom – Genzyme

12:10 – 12:30 Pauza

Klinika za neurologiju - SESTRINSKA PREDAVANJA

11:00 – 11:20 Zorana Glavaš Kuzmanić, Tatjana Perić, Olivera Pavlović: Fabrijeva bolest - novi izazovi neuroloških medicinskih sestara

11: 20 – 11:40 Gordana Novaković, Marica Prša, Mira Rašić,Vedrana Đurković: Plazmafereza - pomoćna metoda u liječenju autoimunih bolesti

11:40 – 12:00 Kristina Hanžek: Sestrinska dokumentacija u bolničko  informacijsom sustavu

12:00 – 12:20 Kristina Kužnik: Posebnosti zdravstvene skrbi djece i adolescenata sa multiplom sklerozom

12:20 – 12:40 Draženka Tenšek: Faktori neurozizika kroz preventivne panele

12:40 – 12:50 Lenka Kopačević, Vesna Božan Mihelčić: Izazovi sestrinske prakse

12:50 – 13:00 Rasprava

14:00 Sastanak Predsjedništva Udruge

 

Bodovano od Hrvatske komore medicinskih sestara