Autobusni prijevoz Wfnn kongresa

Za sudionike 12-og Svjetskog četverogodišnjeg kongresa "Klinička izvrsnost u neuroznanosti", koji će se održati od 17. do 21. rujna 2017. godine, postoji mogućnost organiziranog prijevoza u Opatiju.
Molimo sve zainteresirane da rezerviraju sjedeće mjesto u autobusu na email: umsthn@umsthn.hr ili 01/ 3787-201.
Polazak je predviđen 17. rujna 2017., sa  lokacije:
Glavni željeznički kolodvor Zagreb (kod pošte 2), u 08.30 sati
UMSTHN