Program 7. Kongresa i II Konferencije

Pročitajte Program 7. Kongresa Udruge medicinskih sestara i tehničara u neurologiji i 2. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti koji će se održati od 7. - 10. listopada 2015. godine u Opatiji

Organizirani prijevoz autobusom

Za sudionike 7. Kongresa Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju i 2. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti, koji će se održati od 7 do 10. listopada 2015. godine, postoji mogućnost organiziranog prijevoza u Opatiju.

Molimo sve zainteresirane da rezerviraju sjedeće mjesto u autobusu na email: umsthn@umsthn.hr ili 01/ 3787-201.
Polazak je predviđen 7. listopada 2015., sa slijedeće dvije lokacije:

Ispred kolne porte KBC „Sestre milosrdnice", Zagreb u 13,00 sati
Glavni željeznički kolodvor Zagreb (kod pošte), u 13,15 sati

UMSTHN