Drugi Hrvatski Neuroimunološki kongres-program

Drugi Hrvatski Neuroimunuloški kongres
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
I
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU
s međunarodnim sudjelovanjem

7. - 8. svibnja 2015. godine
Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska c. 29,  Zagreb
 

pročitaj više...